NEWSLETTER VAT nr 234 (21)
Newsletter VAT - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 21 (234)
Wtorek, 22 maja 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Informacje i porady z zakresu podatku VAT

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK wskazał, że:

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności - jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać w fakturze. Co do zasady, powinien być to adres zgodny ze zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Zobacz więcej ciekawych zagadnień w najnowszym numerze:
VAT w poradach eksperta
Polecane tematy
Zamów prenumeratę Poradnika VAT i dołącz do 14.900 Prenumeratorów
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60