NEWSLETTERY
Regulamin subskrypcji newsletterów
regulamin w formacie PDF

Regulamin subskrypcji newsletterów

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. usługodawca:
  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra),
 2. newsletter - informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów, newsletter zawiera informacje z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, prawa gospodarczego, przegląd zagadnień omawianych na łamach najnowszych numerów specjalistycznych czasopism dla księgowych i dziennika "Gazeta Podatkowa" oraz dostęp do praktycznych narzędzi, w tym aktywnych druków, bazy przepisów prawnych, wskaźników i stawek, kalkulatorów, newsletter zawiera także linki do płatnych jak i darmowych opracowań tematycznych zamieszczonych w serwisach internetowych usługodawcy, informacje o nowościach wprowadzonych w tych serwisach, grafiki oraz banery reklamowe i inne formy marketingowe,
 3. subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
 4. subskrypcja - usługa cyklicznego przesyłania newslettera,
 5. rejestracja - zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
 6. pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania serwisów internetowych, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisów internetowych usługodawcy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji subskrypcji oraz prawa i obowiązki subskrybenta i usługodawcy.
 2. Rodzaj newsletterów, ich zawartość, częstotliwość wysyłki oraz inne informacje opisane są szczegółowo pod adresem www.newslettery.gofin.pl. Pod tym adresem można zapoznać się również z najnowszym wydaniem wszystkich newsletterów oferowanych przez usługodawcę.

§ 3. Zasady korzystania z usługi Newslettery

 1. Newslettery rozsyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy subskrybentów.
 2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newsletterów ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Rejestracja w bazie subskrybentów jest bezpłatna i nie jest uzależniona od posiadania prenumeraty czasopism lub gazety lub posiadania ważnego abonamentu na dostęp do serwisów internetowych usługodawcy.
 4. Rejestracji w bazie subskrybentów dokonujemy poprzez formularz rejestracji, dostępny pod adresem www.newslettery.gofin.pl.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym subskrypcję newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny, subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z subskrypcji.
 6. Subskrypcja newslettera rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji zgodnie z częstotliwością danego newslettera.
 7. W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji pojedynczego newslettera lub całej usługi. W tym celu w każdym przesłanym newsletterze usługodawca udostępnia link do strony, na której subskrybent może dokonać takiej czynności.
 8. Z chwilą dokonania rezygnacji na adres subskrybenta nie będzie przesyłany newsletter, dla którego nastąpiła rezygnacja lub też – gdy rezygnacja dotyczyła wszystkich newsletterów - subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie usługi subskrypcji po spełnieniu przez subskrybenta następujących wymagań:
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • program do obsługi poczty elektronicznej interpretujący kod HTML,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 16 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Edge 20 lub wyższej,

   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.

  *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w newsletterach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 5. Prawa i obowiązki subskrybenta

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w przesyłanych newsletterach należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666).
 2. Otrzymanie newslettera nie oznacza nabycia przez subskrybenta jakichkolwiek praw autorskich, subskrybent może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część jak i całość newslettera nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) usługodawca informuje, że niezbędne do realizacji subskrypcji jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących adres e-mail, na który mają być wysyłane zamówione newslettery.
 2. Serwisy internetowe usługodawcy, do których odwołują się linki zamieszczone w newsletterach, wykorzystują technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania serwisów internetowych. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Serwisy internetowe zamieszczają na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z danego serwisu internetowego jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez dany serwis internetowy zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).
 3. Serwisy internetowe usługodawcy, do których odwołują się linki zamieszczone w newsletterach, korzystają z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z serwisów internetowych usługodawcy, do których odwołują się linki zamieszczone w newsletterach, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera spowodowaną:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,
  • jakością łącza (połączenia) subskrybenta z siecią Internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu subskrybenta.
 2. Newslettery nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia subskrypcji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów, treść reklamacji oraz numer telefonu lub adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Przepisy końcowe

Regulamin usługi Newslettery dostępny jest pod adresem www.newslettery.gofin.pl/regulamin.
Regulamin subskrypcji newsletterów
regulamin w formacie PDF
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60