NEWSLETTER Podatkowo-Księgowy nr 336 (20)
Newsletter podatkowo-księgowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 20 (336)
Wtorek, 10 lipca 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
dla Księgowych i nie tylko ...
Gofin.pl poleca:
Samochód w działalności gospodarczej
Środki trwałe
Program DRUKI Gofin - aktywne wzory druków i formularzy. NOWOŚĆ - możliwość pobierania danych kontrahentów z bazy GUS ! Niższa cena dla Prenumeratorów !
Nowe publikacje:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991)
Jak wskazano w art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Oznacza to brak możliwości dokonywania nowych zapisów lub zmian w zapisach już wprowadzonych w zamkniętym okresie rozliczeniowym. W praktyce, zakładając powszechność używania programów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ostateczne zamknięcie ksiąg oznacza zablokowanie możliwości dokonywania modyfikacji w zapisach księgowych i wprowadzania nowych zapisów w księgach danego roku obrotowego.
oraz dodatki do numeru:
Poradnik VAT nr 13 (469)
W świetle obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych zobowiązani są do przekazywania JPK_VAT. Ponadto przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, muszą na żądanie organu podatkowego przekazać całość lub część ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznego pliku o określonym formacie i strukturze. Od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania - na żądanie organu podatkowego - pozostałych struktur JPK (m.in. JPK_FA) zostali objęci wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Przypomnijmy, iż do 30 czerwca br. obowiązek ten dotyczył dużych przedsiębiorców.
oraz dodatek do numeru:

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.