NEWSLETTER Kadrowego nr 290 (38)
Newsletter Kadrowego - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 38 (290)
Środa, 20 września 2017 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Aktualności kadrowo-płacowe

Czas wykorzystać zaległy urlop za 2016 r.Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik zrealizował to uprawnienie w wymaganym terminie. Kodeks pracy wskazuje dwa takie terminy. Pierwszy to ostatni dzień roku kalendarzowego - urlopu wypoczynkowego za dany rok należy bowiem udzielić w tym roku, za który przysługuje. Jeżeli z różnych względów to się nie uda, drugim, granicznym terminem jest 30 września roku następnego (art. 168 K.p.). W tym terminie należy rozliczyć zaległości urlopowe za ubiegły rok. Przy czym nie dotyczy to 4 dni urlopu na żądanie, które mogą być wykorzystane w ogólnym terminie przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy.

Należy zauważyć, że wrześniowy termin przewidziany w art. 168 K.p. dotyczy udzielenia, a nie wykorzystania zaległego urlopu. Posiadanie nawet znacznej liczby dni zaległego wypoczynku nie spowoduje zatem przymusowej absencji urlopowej przez większą część września danego roku. Pracodawca nie naruszy przepisów urlopowych, jeżeli udzieli pracownikowi urlopu zaległego za poprzedni rok przynajmniej w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin wrześniowy zostanie zachowany, przepisy mówią bowiem tylko o udzieleniu, a nie o wykorzystaniu urlopu zaległego do końca września.

Zobacz więcej ciekawych zagadnień w najnowszym numerze:
Kadry w poradach ekspertów
Polecamy tematy
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60