NEWSLETTER Kadrowego nr 337 (33)
Newsletter Kadrowego - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 33 (337)
Środa, 15 sierpnia 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Aktualności kadrowo-płacowe

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym, w ostatnim miesiącu okresu przepracował dodatkowo jedną sobotę. Jak obliczyć jego wynagrodzenie z uwzględnieniem różnych wariantów, tj. gdy praca była krótsza/dłuższa niż norma dobowa oraz gdy "oddano"/"nie oddano" innego dnia wolnego?

Z pytania wynika, że przepracowana przez pracownika sobota była dla niego dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Przepisy przewidują rekompensowanie takiej pracy tylko w jeden sposób, tj. innym dniem wolnym od pracy, udzielonym do końca okresu rozliczeniowego (art. 1513 K.p.). Ponadto, jeśli praca w dniu wolnym przekraczała normę dobową, za przekroczenia, które należy uznać za "zwykłe" nadgodziny dobowe, przysługują oprócz normalnego wynagrodzenia dodatki w wysokości:

- 50% wynagrodzenia, gdy praca przypadała w porze dziennej,

- 100% wynagrodzenia, gdy praca przypadała w porze nocnej (art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 K.p.).

Jeżeli zaś liczba godzin pracy w dniu wolnym była niższa od zaplanowanej w dniu "oddanym", co prowadzi do "niedopracowania" wymiaru, to zdaniem większości autorów pracownikowi przysługuje za brakujące godziny wynagrodzenie przestojowe. Stanowisko doktryny w tej sprawie wywodzone jest z kodeksowego pojęcia przestoju, w myśl którego, jest to sytuacja gdy pracownik jest gotów do pracy, a doznaje przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (tu polecenia pracy w dniu wolnym, skutkującym niedopracowaniem wymiaru).

Zobacz więcej ciekawych zagadnień w najnowszym numerze:
Vademecum Kadrowca
Polecamy tematy
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.