NEWSLETTER Kadrowego nr 312 (8)
Newsletter Kadrowego - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 8 (312)
Środa, 21 lutego 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Aktualności kadrowo-płacowe

Zasady korzystania z tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiegoKilka naszych pracownic korzysta aktualnie z urlopów rodzicielskich. Jedna z nich, która zawnioskowała o urlop w pełnym wymiarze zaraz po porodzie, chce z niego zrezygnować, ale tylko na pewien czas. Inna pracownica, która obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim udzielonym w części, pozostałą część urlopu chce wykorzystać w późniejszym okresie. Czy te pracownice będą mogły powrócić do korzystania z urlopu rodzicielskiego w planowany przez siebie sposób?

W pierwszym przypadku pracownica po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego nie będzie już mogła z niego skorzystać. Niewykorzystana część urlopu przepadnie, chyba że zostanie przejęta przez ojca dziecka. W drugiej sytuacji powrót na urlop rodzicielski będzie możliwy, ale tylko w wymiarze tzw. luźnej części tego urlopu wynoszącej do 16 tygodni.

Zobacz więcej ciekawych zagadnień w najnowszym numerze:
Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców - dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Nowe zezwolenia na pracę, uszczelnienie procedury oświadczeniowej, opłaty za wydanie dokumentów legalizujących zatrudnienie w Polsce, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zezwoleń – to główne zmiany w regułach powierzania pracy cudzoziemcom przez polskie podmioty, omówione w niniejszym. Są one efektem kilku aktów prawnych. Przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), oraz sześciu rozporządzeń wykonawczych, w tym czterech zupełnie nowych i dwóch modyfikujących dotychczasowe regulacje. Ich przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Poznaj szeroką paletę atrakcyjnych publikacji GOFINu
Kadry w poradach ekspertów
Polecamy tematy
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60