NEWSLETTER Kadrowego nr 345 (41)
Newsletter Kadrowego - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 41 (345)
Środa, 10 października 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Aktualności kadrowo-płacowe

Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia i wysokość stawki godzinowej. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r., pod pozycją 1794. Akt ten określa, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem).

Wzrost w 2019 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2.250 zł wpłynie na sposób naliczania składek ZUS za niektórych ubezpieczonych, tj.:

  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • przedsiębiorców opłacających składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru,
  • osób przebywających na urlopie wychowawczym.
Kadry w poradach ekspertów
Polecamy tematy
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.